Konduktor (0-12 éves korig)

Mozgás Fejlesztés

A konduktív nevelési rendszer lehetőséget ad a személyiség minden oldalú kibontakoztatására és ugyanakkor lehetővé teszi a társakkal – csoportban történő – együttműködést is, előkészít a valódi integrációra. Alapgondolata, hogy a központi idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépítésének lehetőségével, amelyek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósítható.

Játékos formában, sokféle színes, izgalmas, készségfejlesztő és kreatív eszközzel, közös mondókázással, énekléssel kísérve kiválóan  fejleszthető  a gyermekek egyensúlya, izomereje, testtudata, térérzékelése, kézügyessége. A csoportos foglalkozások segítik a gyermekek közötti kommunikáció kialakulását, szocializációját, a tartós szemkontaktus kialakítását, az idegen érintések elfogadását.